SWARE interaktīva prezentācija

Projektu „SWARE” vajadzībām “BRIGHT” ir izstrādājis interaktīvo prezentāciju, ar mērķi veicināt dabas un kultūras mantojuma integrētu pārvaldību iekšzemes ūdensceļu reģionos. Prezentācija ir veidota programmā PowerPoint. Tā satur kustīgus slaidus, fotogrāfijas, fona mūziku, ikonas un citus dizaina elementus. Prezentācija ir sagatavota mp4 formātā, kas to ļauj skatīties kā animētu video.

Laika posmā no 2016. gada aprīļa līdz 2020. gada septembrim Vidzemes plānošanas reģions Interreg Europe ietvaros īsteno projektu „SWARE” (Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos).

    #grafiskais dizains #PowerPoint #animācija
Visi darbi