BM Certification logotipa izstrāde

BM Certification ir neatkarīga sertifikācijas iestāde, kas veic auditēšanas, sertifikācijas un mācību pakalpojumus. BM Certification izvēlējās Bright, lai izstrādātu jaunu uzņēmuma logotipu. Bright izstrādāja vairākus logo piedāvājuma variantus, lai varētu izvēlēties vienu versiju. Izvēlēto logotipu vēl nedaudz pilnveidoja un tas kļuva par gatavu logotipu. Priekš digitālo mediju un iespējamām tipogrāfijas vajadzībām logotips tika sagatavots vairākos formātos.

 

Pēc logotipa izstrādes, Bright tika uzticēti vairāki grafiskā dizaina darbi – sertifikācijas zīmju, sertifikāta veidnes, A-markas, vizītkartes un sertifikācijas zīmju lietošanas vadlīniju faila izstrāde. Visi izstrādātie darbi ietur vienotu stilu, lai tiktu veidota kopīga identitāte

    #Dizains #Logo #Sertifikācijas_zīmes #Vizītkarte
Visi darbi