Izglītības projekta “Gribu būt mobils” mājaslapas izstrāde

Bright kopā ar VB Plus aģentūru izstrādāja mājaslapu priekš izglītības projekta “Gribu būt mobils”, kura mērķis ir veicināt 6.-8. klašu skolēnos izpratni un rosināt viņus augt par atbildīgām personībām, kas spēj identificēt apdraudējumus un riskus dažādās dzīves situācijās, tai skaitā ceļu satiksmē, mudināt izprast savus pienākumus, identificēt drošas rīcības soļus, precīzi formulēt un kritiski analizēt kompleksas problēmas, kas saistītas ar drošību; sniegt skolotājiem atbalstu minēto skolēnu caurviju prasmju attīstīšanā, piedāvājot inovatīvu, mūsdienīgās mācību metodēs balstītu izglītojošu materiālu interneta vidē ar jauniešiem tik tuvo sacensības garu. Mācību projekta realizācijas gaitā pedagogi var plānot mācību procesu, izmantojot mācību platformu, kura sniedz iespēju izsekot audzēkņu sekmēm, tēmu izpratnei.

 

Apvienojot komandu pieredzi un spēkus, gala risinājums ir ērti lietojama, pārskatāma un funkcionālas mājaslapas, ko šobrīd lieto vairums Latvijas skolēnu un pedagogu. Bright veica sekojošus darbus:

 

  • izveidoja responsīvo dizainu;
  • programmēja gan publisko vidi, gan ērti lietojamu administrācijas paneli, iestrādāja arī tehniskā specifikācija atrunātas funkcionalitātes, lai pedagogi un skolēni varētu gan izglītoties, reģistrēties un kārtot zināšanu testus uz rezultātu vairākās kārtās.
  • testēja un veica nepieciešamos uzlabojumus
    #mājaslapa #uzlabojumi #responsivitāte
Visi darbi