Latvijas zāļu verifikācijas organizācijas klientu portāla izstrāde

Biedrība “Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija” (LZVO) ir izveidojusi, uztur un pārvalda Latvijas zāļu verifikācijas sistēmu atbilstoši ES Viltoto zāļu direktīvas, Deleģētās Regulas un Eiropas zāļu verifikācijas sistēmas prasībām. Lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju ar Latvijas sistēmas dalībniekiem, LZVO ir izstrādājusi klientu portālu, kurā zāļu verifikācijas procesā iesaistītās grupas var ērti piekļūt, pārbaudīt un atjaunināt informāciju par savu uzņēmumu, kā arī operatīvi sazināties ar LZVO.

 

Klientu portālam jeb mājaslapas slēgtajai sadaļai ir divi moduļi atšķirīgām LZVO klientu grupām:

  • verifikācijas sistēmas gala lietotājiem Latvijā – lieltirgotavām, aptiekām un ārstniecības iestādēm, kurās ir pieejamas recepšu zālēs (slimnīcas, poliklīnikas, veselības centri, ārstu un ģimenes ārstu prakses, zobārstniecības klīnikas un prakses);
  • reģistrācijas apliecību īpašniekiem jeb zāļu ražotājiem Latvijā un ārvalstīs.

 

Mājaslapas publiskajā sadaļā ir pieejama informācija par LZVO darbību, kā arī iespēja uzzināt jaunumus. Slēgtajā klientu portālā abām lietotāju grupām ir pieejama tāda sistēmas funkcionalitāte kā iekšējā sarakste ar LZVO, paziņojumu, dokumentu apskate, kā arī pilna uzņēmuma profila uzturēšana – iestāžu informācijas atjaunināšana, jaunu iestāžu pievienošana, kontaktpersonu maiņa.

 

Slēgtais portāls nodrošina klientu pārstāvēto uzņēmumu datu daļēju automātisku atjaunošanu, jo regulāri sinhronizējas ar publiskajām datu bāzēm Uzņēmumu reģistrā, Zāļu valsts aģentūrā un Veselības inspekcijā. Automātiska informācijas apstrāde ļauj laicīgi konstatēt izmaiņas uzņēmuma vai iestādes darbībā un aiztaupīt laiku, kas varētu būt nepieciešams, lai sazinātos par izmaiņu veikšanu.

    #Laravel Framework #VUE.JS #REST API #PHP
Visi darbi