Eversheds Sutherland Bitāns iekšējā sistēma

BRIGHT ir pārņēmis cita izstrādātāja CUSTOM PHP izveidotu mājaslapu un vairāku gadu gaitā turpina to attīstīt un ieviest arī mūsdienu tehnoloģijas, kā arī attīstīt sistēmu biznesa prasībām un ieviest papildinājumus atbilstoši klienta prasībām. Pēdējo gadu laikā tiek veikti sistēmas attīstības darbi, kas ļautu nākotnē izmantot Symfony Framework un atļautu veikt autentifikāciju ar Microsoft Azure pakalpojuma sniedzēju.

 

Sistēma tiek lietota iekšējām vajadzībām un projektu pārvaldībai. Sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanai tiek izmantoti tādi pārvaldības rīki kā budžeta plānošana, laika uzskaite pie darbu veikšanas, izmaksu reģistrēšana, rēķinu sagatavošana, piegādātāju un klientu un to līgumu reģistrēšana, aptaujas rīks, darbinieku piekļuves tiesību vadīšana, viņu novērtēšana, kā arī darbinieku prēmijas aprēķins, balstoties uz katra specifiskiem datiem lietotāja profilā. Izmantotas ļoti daudzas atskaišu iespējas, lai varētu ērti un ātri izvērtēt uzņēmuma darbību kopumā.

 

Izmantojot REST API, ir veikta sistēmas sasaiste ar citu iekšējo programmu, kurā ir iekļauts HR modulis (human resources) – tas paredz darbinieku informācijas apstrādi, atvaļinājuma dienu apstiprināšanas mehānismu. Atvaļinājumu dienas tiek sinhronizētas abās sistēmās. Tiek izskatīta iespēja nākotnē HR moduli (darbinieku informācijas pārvaldīšanu) pilnībā pārnest uz Bright uzturēto sistēmu.

 

Izmantotās tehnoloģijas: Symfony, PHP, HTML, REST API, JavaScript, jQuery, twig, Export to PDF, Export to Excel, Export to Word

    #Sistēmas attīstība #Sistēmas uzturēšana
Visi darbi