Bauskas Mērnieks grafiskā identitāte

Bright ir izstrādājis uzņēmuma Bauskas Mērnieks grafisko identitāti. Logo konstrukcija sastāv no divām daļām – simbola un tekstuālās daļas. Par pamatu grafiskajam simbolam izmantotas divas, zīmola izveidotājus simbolizējošas priedes un aplis kā visu vienojošs bezgalības elements.

 

Par logo pamatkrāsām izvēlētas priežu skuju tumši, kā arī koši zaļā. Biezais burtveidols papildina kopējo logo kompozīciju radot pamatīguma, stabilitātes un uzticamības iespaidu.

    #logo #krāsas
Visi darbi