BRIGHT
lven

Privātuma politika

Privātuma politika

Šī tīmekļa vietne pieder un to uztur SIA “Bright”, reģistrācijas numurs: 40103376938, juridiskā adrese Brīvības iela 40-31, Rīga, LV-1010, Latvija, turpmāk – Bright vai Mēs).

 

Esam apņēmušies aizsargāt Bright rīcībā esošo fizisko personu datu privātumu un apstrādāt, uzkrāt un saglabāt tikai tādus jūsu kā fiziskās personas datus, kas ir tiesiski iegūti un ir nepieciešami mūsu komercdarbības veikšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei.

 

Apstrādājot jūsu personas datus, Bright veltīs pienācīgu rūpību, lai nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un drošu uzglabāšanu. Bright veiks jūsu personas datu apstrādi, piemērojot iekšējās procedūras un mehānismus, lai novērstu neautorizētu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu.

Datu ieguve, mērķi un izmantošana

Saziņa ar Bright:

Ja jūs vēlaties sazināties ar Bright, izmantojot mūsu tīmekļa vietni www.bright.lv, jums sadaļā “Kontakti” tiek lūgta sekojoša informācija: jūsu Vārds, Uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa nr., uzņēmuma nosaukums un interesējošais jautājums. Sniedzot šo informāciju jūs apliecināt, ka jums ir rīcībspēja un jūsu vecums ir lielāks par 16 gadiem. Šos datus Bright būs tiesīgs izmantot, lai sazinātos ar jums, kā arī, lai izmantotu potenciālai saziņai ar jums nākotnē (ne ilgāk kā 36 mēnešus no šo datu saņemšanas dienas).

Vietnes apmeklējums:

Bright ir tiesības izmantot jūsu tieši un netieši sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, kā arī informācijas pieejamību tiešsaistē. Bright patur tiesības veikt anonīmu ziņu ievākšanu jeb ziņu, kas nav attiecināmas uz jums vai kādu konkrētu personu (ziņas par dzimumu, vecumu, dominējošo valodu, nodarbošanos, atrašanās vietu), veiktajām darbībām tīmekļa vietnē un neļauj to tieši vai netieši identificēt šo konkrēto personu. Šīs ziņas tiks ievāktas un izmantotas, lai Bright varētu savām tirgvedības vajadzībām apkopot informāciju par to, kādi digitāli pakalpojumi un tīmekļa vietnes sadaļas piesaista vislielāko interesi un tādejādi pielāgot Bright pakalpojumu aktivitātes.

Sīkdatnes:

Bright ir tiesīgs vākt datus par tīmekļa vietnes lietotājiem (tai skatā jums), izmantojot sīkdatnes („Cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina lietotāju par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai lietotājs piekrīt tās pieņemt. Aizliegums izmantot sīkdatnes neliegs jums iespēju lietot tīmekļa vietni, taču tas var būtiski ierobežot jūsu vietnes izmantošanas iespējas. Papildus tam serveri reģistrēs jūsu interneta protokola (IP) adresi, pārlūkprogrammas veidu, valodu iestatījumu, operētājsistēmu, interneta pakalpojumu sniedzēju (IPS) un datuma/ laika zīmogu un laiku, kas pavadīts Bright vietnes sadaļās. Šo informāciju Bright vāc un izmanto tikai, lai nodrošinātu ērtu un drošu tīmekļa vietnes darbību, kā arī statistikas veidošanas vajadzībām, proti, lai uzzinātu vairāk par Bright vietnes apmeklētāju darbībām vietnē un analizētu apmeklētāju lietošanas pieredzi. Detalizētu informāciju par sīkdatnēm jūs variet iegūt mūsu Sīkdatņu politikā.

Trešās puses

Bright nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai. Taču šādā gadījumā Bright nodrošinās, ka šīs trešās personas saglabā jūsu Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.

Datu aktualizācija

Bright apņemies nodrošināt jūsu Personas datu pareizību un paļaujamies uz jums un citām personām, kas nodevušas šos personas datus, ka tiks nodrošināta nepieciešamā šo Personas datu aktualizācija. Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt grozīt, papildināt vai dzēst savus Personas datus, kas par jums ir Bright rīcībā, ja vien tas nav pretrunā ar līgumsaistību izpildes nosacījumiem vai normatīvo aktu prasībām.

Piekļuve personas datiem

Balstoties uz jūsu rakstveida pieprasījumu, Bright jūs normatīvo aktu kārtībā informēsim par:

 

– Personas datiem, kurus Bright apstrādā attiecībā uz jums;

– Šo datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust) un to, cik ilgi tie tiks apstrādāti;

– Datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas jūsu datos;

– Mērķus, kuru sasniegšanai jūsu dati tiek apstrādāti;

– Informāciju vai jūsu dati tiek apstrādāti automatizēti;

– Kā arī citu informāciju, ja to tieši paredz normatīvie akti;

Personas datu rediģēšana vai dzēšana

Gadījumā, ja jūs vēlaties atteikties no turpmākas paziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus Personas datus vai veikt izmaiņas tajos, vai arī jums radušies jebkādi jautājumi par jūsu Personas datu izmantošanu, lūdzam sazināties ar Bright pa e-pastu: info@bright.lv vai zvanot pa +371 2965 3773.

Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā

Bright pieņem, ka pirms tīmekļa vietnes izmantošanas, jūs esat izlasījuši šo Privātuma politiku un Sīkdatņu politiku, kā arī esat akceptējuši tās. Bright patur tiesības veikt grozījumus šo politiku nosacījumos, informējot par to jūs, publicējot paziņojumu tīmekļa vietnē.

 

Šī Politika ir spēkā no 2017. gada 3.aprīļa.

Patīk mūsu darbi? Būsim priecīgi palīdzēt!
Sazinies ar mums