Eco Baltia vide animācijas

Animācija ir spēcīgs un daudzpusīgs risinājums , kas labi noder, lai uzņēmums informētu, uzrunātu, izskaidrotu procesus un iepriecinātu, ko nevar panākt ar gariem tekstiem vai video palīdzību. Vides apsaimniekošanas uzņēmums Eco Baltia vide video animācijas materiālus regulāri izmanto komunikācijā ar klientiem, tādā veidā ātri, viegli un saprotami informējot par savām aktualitātēm.

 

Lai digitālajā vidē efektīvi un skaidri komunicētu par 2020. gada pavasarī gaidāmo līgumu pārslēgšanu Rīgā, Bright ir izveidojis vairākus animāciju video materiālus Eco Baltia vide vajadzībām. Bright nodrošināja scenārija un teksta izstrādi, dizaina izveidi, video ieraksta veikšanu, animēšanu un skaņas montāžu.

    #dizains #animācija
Visi darbi