Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistra 2D animācija

Lai ilustratīvā un interaktīvā veidā paskaidrotu elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) apsaimniekošanas likuma prasības, Bright ir izveidojis 2D animāciju par EEI ražotāju reģistru. Animācijas sižets attēlo, cik svarīgi ir, lai elektropreces nenonāk vidē un kādus pienākumus ir jāveic Elektrisko iekārtu ražotājam, lai īstenotu savu atbildību un pasargātu mūsu veselību un dabu no kaitīgām vielām.

 

Bright sagatavoja scenāriju un kadru plānu, izstrādāja dizainu, atlasīja balsi un nodrošināja audio ierakstu studijā, animēšanu un skaņas montāžu.

Ja arī jums nepieciešams sarežģītu un apjomīgu informāciju padarīt par viegli izskaidrojamu dažās minūtēs, mēs ar prieku palīdzēsim!

    #scenario #audio # animation
Visi darbi