Health Travel Latvia sociālo tīklu satura un dizaina veidošana

Latvijas veselības tūrisma klasteris “Health Travel Latvia” ir vadošo Latvijas klīniku un slimnīcu asociācija, kas sniedz kvalitatīvus ārstniecības pakalpojumus kā vietējiem, tā ārvalstu pacientiem. Klasteris koordinē sadarbību klastera biedru vidū, mērķtiecīgi veicina medicīnas tūrisma apjoma pieaugumu, un ceļ Latvijas konkurētspēju ārvalstīs.

 

Bright nodrošināja grafiskā dizaina un satura veidošanu klastera sociālā tīkla Facebook profilam ar mērķi sasniegt starptautisku auditoriju dažādu medicīnas pakalpojumu reklamēšanai. Saturs bija veidots tā, lai veicinātu pieteikšanos privātu pakalpojumu saņemšanai biedru klīnikās Latvijā. Vizuālajam noformējumam tika izveidots jauns, asociācijai raksturīgs dizaina stils, kas sevī ietver konkrēta veida attēlu izvēli, asociācijas krāsu izmantošanu dizainos, kā arī noteikti grafisku attēlu veidošanu vienotā stilā, lai veidotu atpazīstamu vizuālo tēlu.

    #Grafiskais dizains #Saturs
Visi darbi