Kampaņas Mans olimpietis video filmēšana un montāža

Bright īsā laikā ir nodrošinājis kampaņas #mansolimpietis filmēšanu, montāžu un identifikācijas piespraudes dizainu. Intervējamie sniedz atbildi uz jautājumu – kas ir Tavs dzīves olimpietis? Kāda būtu Tava atbilde?

    #video #dizains
Visi darbi