Kampaņas Mans olimpietis video filmēšana un montāža

BRIGHT īsā laikā ir nodrošinājis kampaņas #mansolimpietis filmēšanu, montāžu un identifikācijas piespraudes dizainu. Intervējamie sniedz atbildi uz jautājumu – kas ir Tavs dzīves olimpietis?

    #Filmēšana #montēšana #dizains
Visi darbi