Sadales sistēmas operatora ‘GASO’ logo

Bright dizaineri ir izveidojuši Latvijas Gāzes meitasuzņēmumam GASO logotipu. Viegli iegaumējamais akronīms GASO ir veidots no nosaukuma – Gāzes apgādes sistēmas operators.

 

Logo simbols demonstrē liesmu ģeometriskā formā, kuras precīzā kontūra nozīmē drošu gāzes padevi patērētājiem. Simbola konstrukcija, savienojumā ar izvēlēto burtveidolu, simbolizē stabilitāti un drošību.

    #logotips
Visi darbi