Vidzemes plānošanas reģiona animācija par viedās specializācijas pieeju

Vidzemes plānošanas reģions, sadarbībā ar Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Starptautiskā sadarbībā balstīti jauni risinājumi reģionu un to MVU viedās specializācijas veicināšanai” (GoSmart&Excel BSR) palīdzību veicina mazo un vidējo uzņēmēju atbalstu un sekmē to attīstību vietējā, valsts un starptautiskā mērogā.

 

Mēs izstrādājām 2D datoranimāciju, kurā iepazīstinām ar jēdzienu “viedā specializācija” un sniedzam praktisku piemēru tam, kā ar nelielām, taču efektīvām izmaiņām un Vidzemes reģiona programmu atbalstu, mazie un vidējie uzņēmumi var kļūt viedāki, kā arī celt sava produkta vai pakalpojuma unikālo vērtību ar uzņēmējdarbības izaugsmes palīdzību, vienlaikus sekmējot arī ekonomisko attīstību vietējā, valsts un starptautiskā mērogā.

    #scenārijs #audio #animācija
Visi darbi