1a.lv sociālo tīklu uzturēšana

Lai informētu populārā internetveikala 1a.lv klientus par jaunumiem un īpašajiem piedāvājumiem, Bright nodrošina 1a.lv sociālo tīklu – Facebook un Instagram – komunikācijas plānošanu un publicēšanu, sagatavojot ideju, tekstu, vizuālo saturu, kā arī kustīgu animāciju. Katru mēnesi Bright apkopo un izvērtē statistiku, citas tendences, lai nākamajā mēnesī lietotājiem piedāvātu saturu, kas viņus uzrunā visvairāk.

    #Facebook #Instagram
Visi darbi