LETERA sociālā tīkla Facebook uzturēšana

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija LETERA vērsās pie Bright, lai radītu sociālā tīkla Facebook profilu ar mērķi popularizēt elektronikas un robotikas nozari Latvijā, vēstīt par asociācijas aktualitātēm un sniegtajām iespējām. Veiksmīgas sadarbības rezultātā ir radīts saistošs profils ar diferencētu saturu īsu ierakstu, reportāžu, foto, video, testu un asprātīgu uzdevumu formā, kas turpina pulcēt pulcēt aizvien lielāku sekotāju skaitu. LETERA profila saturisko vērtību, tā sniegums tiek izvērtēts katru mēnesi, analizējot veiksmīgākos un neveiksmīgākos ierakstus, lai labāk izprastu lapas sekotājus un spētu radīt saturu, kas tos turpina uzrunāt.

    #Facebook #SocialieMediji
Visi darbi