LETERA sociālā tīkla Facebook uzturēšana

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LETERA) vērsās pie Bright, lai radītu sociālā tīkla Facebook profilu ar mērķi popularizēt elektronikas un robotikas nozari Latvijā, vēstīt par asociācijas aktualitātēm un sniegtajām iespējām. Veiksmīgas sadarbības rezultātā ir radīts saistošs profils ar diferencētu saturu īsu ierakstu, reportāžu, foto, video, testu un asprātīgu uzdevumu formā, kas turpina iesaistīt aizvien lielāku sekotāju skaitu.

 

LETERA profila saturiskā vērtība un tās sniegums tiek izvērtēts katru mēnesi, analizējot veiksmīgākos un neveiksmīgākos ierakstus, lai labāk izprastu lapas sekotājus un arvien spētu radīt saturu, kas turpinātu uzrunāt esošus un jaunus sekotājus.

 

Pakalpojums tiek sniegts no 2019.gada 1.septembra.

    #kontaizveide #uzturēšana #gudrssaturs
Visi darbi