Tieslietu ministrijas infografikas

Divu gadu laika posmā Bright ir izstrādājis vairākas infografikas par dažādiem tematiem, kā piemēram, par informāciju, kas atrodama rokasgrāmatā “Latviešu valoda tieslietu nolēmumos”, par klientu apkalpošanas standartu, un brīvprātīgo darbu u.c.

 

Infografikas aplūkojamas gan digitālā, gan drukātā formātā. Digitālās versijas tika pielāgotas arī ievietošanai sociālajos tīklos. Visās infografikās tekstuālā informācija papildināta ar kādu vizuālu akcentu, kas raksturo un paskaidro to. Vizuālie akcenti ietver, piemēram, konkrētu formu izmantošanu, noteikta informācijas izkārtojuma vai dizaina elementu izmantošana, kā arī krāsu akcentus.

    #Dizains #Idejas
Visi darbi